Privacyverklaring


In verband met de AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming) is PLN.kindercoach, ingeschreven bij de KvK onder nummer 73108162 verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 


Persoonsgegevens die  PLN.kindercoach verwerkt

PLN.kindercoach gebruikt jouw persoonsgegevens alleen om met je in contact te treden. Gegevens ingevuld op de website (www.pln-kindercoach.nl), gestuurd per e-mail, What’s App of sms worden alleen gebruikt om in contact te komen en worden niet gebruikt voor andere doeleinden.

 

Tijdens een intakegesprek verwerkt PLN.kindercoach verschillende gegevens. Dit gaat in gesprek met jou. Aan het einde van het gesprek teken je het intakeformulier en de overeenkomst, die wij eerst samen bespreken. De gegevens die worden bewaard zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mail adres;
 • Overige persoonsgegevens die je tijdens bijv. een intakegesprek, e-mailcorrespondentie, telefonisch verstrek;
 • Betalingsgegevens.

 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die  PLN.kindercoach verwerkt

Gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar verstrekt door de ouders over de hulpvraag van het kind.


Met welk doel verwerkt PLN.kindercoach persoonsgegevens

 • Je te kunnen bereiken indien dit nodig is;
 • Het sturen van facturen;
 • Verzenden van informatie, rapportage per e-mail of per post;
 • Verzenden van digitale nieuwsbrief (indien akkoord van ouders/verzorgers);
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Het identificeren van betrokkenen wanneer zij hun rechten onder de privacywetgeving uitoefenen;
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst;
 • Het uit handen geven van een vordering op nakoming van een overeenkomst;
 • PLN.kindercoach verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiften.

 


Nieuwsbrief

Wanneer u bent aangemeld voor de digitale nieuwsbrief, bewaart PLN.kindercoach hiervoor jouw naam en e-mailadres. Je kan je te allen tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief door te mailen naar info@pln-kindercoach.nl.

Jouw rechten

Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je te allen tijde het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PLN.kindercoach en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien je een verzoek hebt tot inzage, corrigeren, verwijderen, gegevensoverdracht of een verzoek heeft tot intrekking, dan kan je dit kenbaar maken via: info@pln-kindercoach.nl


Verantwoordelijkheid

PLN.kindercoach heeft de verantwoordelijkheid om serieus en voorzichtig met jouw persoonsgegevens om te gaan en neemt hier passende maatregelen op. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code. Gegevens die op papier staan worden bewaard in een kast met slot. Ik deel hiervan niks met derden, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. In notities van sessies gebruik ik alleen de initialen van de cliënt en worden ook bewaard in een kast met slot. Alleen ik heb hier de sleutel van.

 

Als u het gevoel heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via de mail:
info@pln-kindercoach.nl


Bewaren van de persoonsgegevens

PLN.kindercoach bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wanneer je na een kennismakingsgesprek besluit niet met mij verder te gaan, worden jouw persoonsgegevens verwijderd.

 

PLN.kindercoach hanteert een bewaartermijn van 2 jaar, geteld vanaf de laatste bijeenkomst. Indien gewenst kan het kind in die twee jaar makkelijk terugkeren bij PLN.kindercoach, zonder uitgebreid intakegesprek. Financiële gegevens, zoals facturen, worden, volgens de richtlijnen van de Belastingdienst, 7 jaar bewaard. Na 2 jaar zullen alle persoonsgegevens hier uit worden verwijderd. Wanneer een ouder dit verzoekt, worden de gegevens verwijderd. Je kunt dit kenbaar maken door een mail te sturen naar info@pln-kindercoach.nl


Delen van persoonsgegevens met derden

PLN.kindercoach werkt indien wenselijk nauw samen met de school van jouw kind(eren). PLN.kindercoach deelt geen informatie over de coaching met derden, zonder dat ouders hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.